La confiança

la base de l’ampli ventall de serveis

Posem a la seva disposició un ampli ventall de serveis, tota la nostra experiència  i el compromís de treballar, escoltar i ajudar per a millorar plegats.

Mira tot el que podem fer per ajudar-te

Tècniques d’estudi

Per aprendre a aprendre

Taller elaborat per a alumnes a partir de Cicle Superior de Primària fins Batxillerat que volen millorar les seves competències i resultats com a estudiants. Es treballen aspectes com el setting d’estudi, l’actitut vers les matèries, l’organització del temps i planificació de la feina, entre altres. Treballem les eines bàsiques -lectura, subratllat, esquema…- que ha de dominar un estudiant si vol optimitzar la seva autonomia i millorar els seus resultats.

 

És possible treballar individualment, en petit grup o, inclús, portar el taller cap als propis centres educatius, en forma de formació puntual o en horari d’extraescolar.