TOCAR LA TECLA CORRECTA PER AVANÇAR PLEGATS
Coneixi CODDIA i tot el que podem fer per vostè
No et facis un embolic i surt del rotllo
Troba el camí per posar les coses al seu lloc
Persones que escolten a persones
Treball conjunt familia i escola

Benvinguts

L’equip CODDIA treballa amb famílies de nens, adolescents o adults joves amb problemes d’adaptació a l’àmbit familiar, escolar i/o social. L’objectiu és afavorir un desenvolupament harmònic per a una adaptació òptima al seu entorn.

  Beneficis

Flexibilitat horària

Aquesta nova realitat en la que ens trobem immersos genera escenaris diversos que poden complicar la vostra disponibilitat. Volem donar-vos màxima flexibilitat per facilitar la gestió de l’agenda ajustant-nos al vostre ritme i a les vostres necessitats.

Confidencialitat

Per tal de garantir la vostra confidencialitat a través de les videotrucades hem escollit l’aplicació ZOOM, així com per les seves característiques que ens permet utilitzar molts recursos online (pissarra, pantalla compartida..)

Serveis habilitats

Es mantenen actius els serveis de Reeducació psicopedagògica, Psicoteràpia, així com el Coaching personal adreçat a aquests moments de canvis, i molt especialment l’assesorament i orientació a les famílies, per tal de dotar de pautes, recursos i estratègies adaptades a les vostres necessitats.

Enclau terapèutic

Enclau terapèutic

Considerem imprescindible treballar des d’un enclau terapèutic coordinat per ser coherents en la intervenció. Cal que els referents més significatius de l’infant/adolescent (família, entorn acadèmic i especialistes externs) estiguin ben comunicats i que cadascú, des del seu rol, faciliti el correcte desenvolupament del nen.

Quan contactar amb l’especialista?

Sovint les famílies es pregunten si ha arribat el moment d’acudir a un especialista i aquesta incertesa genera tensions que dificulten la presa de decisions. Consulta’ns sense compromís.

CODDIA

Centre d’Orientació i Diagnòstic
del Desenvolupament Infantil i Adolescent

CODDIA és un grup de professionals especialitzats en l’avaluació psicològica i tractament del nen i l’adolescent.

Ens adrecem al tractament de problemes de conducta, emocionals, trastorns del desenvolupament, trastorns de personalitat, treball sistèmic amb les famílies i orientació psicoeducativa amb pares i mestres.