Especialitats

Treball conjunt per una millora perdurable

Trastorns de l’espectre autista

Emocions i patrons de conducta.

Podem parlar que una persona pateix autisme quan presenta dificultats severes en el desevolupament social, la reciprocitat emocional i reprodueix patrons de conducta de forma repetitiva. Quan ens centrem en els infants, la identificació precoç és sumament important per a emprendre un tractament amb millors garanties.