La confiança

la base de l’ampli ventall de serveis

Posem a la seva disposició un ampli ventall de serveis, tota la nostra experiència  i el compromís de treballar, escoltar i ajudar per a millorar plegats.

Mira tot el que podem fer per ajudar-te

Intervenció a domicili

Arribarem allà on no arribis tu

Per als nens i nenes el seu entorn natural és casa seva. El seu territori personal és la seva habitació. En situacions on cal treballar dificultats psicopedagògiques i/o estimular hàbits d’autonomia, l’Equip CODDIA, segons criteri terapèutic i de forma consensuada amb la família, desplacem un dels nostres professionals per a realitzar la intervenció al domicili familiar.

.