Especialitats

Treball conjunt per una millora perdurable

Trastorns emocionals

Hàbits i límits per superar dificultats

Tot i que tradicionalment aquesta és una patologia associada als adults, presenciem un increment dels casos en adolescents i infants que presenten aquest tipus de trastorn. La detecció precoç i l’inici del seu tractament amb un especialista és molt important.  Aprendre a reconèixer, gestionar i canalitzar les emocions millorarà la manera com el nen fonamentarà la seva personalitat del futur.

Ens aquests casos, els referents més propers, són de vital importància per ajudar als més petits a reconèixer-se emocionalment.