La confiança

la base de l’ampli ventall de serveis

Posem a la seva disposició un ampli ventall de serveis, tota la nostra experiència  i el compromís de treballar, escoltar i ajudar per a millorar plegats.

Mira tot el que podem fer per ajudar-te

Assessorament i orientació a les famílies

Quan és necessari consultar a un servei psicològic professional?

Quan és necessari consultar a un servei psicològic professional?” Aquesta és una de les preguntes que més es fan els pares i mares de nens i nenes que presenten algun tipus de problema. A CODDIA oferim un servei d’assessorament a les famílies que creuen que poden estar en aquesta situació per ajudar-los a prendre les millors decisions. Per ajudar una família, no sempre és necessari fer passar els menors per la consulta, ja que sovint, són els propis pares qui precisen de certes pautes i acompanyament per tal d’introduir canvis en el seu dia a dia i poder mentenir-los en el temps.