Reeducació psicopedagògica

Alternatives per atendre les dificultats dels infants

Servei orientat a infants i adolescents que presentin dificultats d’aprenentatge. Després de valorar el tipus de dificultat o problema, s’inicia un treball terapèutic de reeducació psicopedagògica (i sovint madurativa): reforçant i treballant aquells aspectes que, en el seu estat òptim de maduresa, formen la base que sosté els aprenentatges instrumentals; així com els factors emocionals i/o conductuals que poden estar interferint en els resultats escolars i l’entorn familiar.