Especialitats

Treball conjunt per una millora perdurable

Retard Maduratiu

Acompanyament i observació

Ens referim a Retard Maduratiu com un diagnòstic paraigües que apareix en edats molt prematures, abans dels sis anys. Sota d’aquesta inicial terminologia acostumen a sorgir d’altres diagnostics secundaris més precisos a mida que passen uns mesos i les dificultats es manifesten amb més claretat.

Un relantiment amb el ritme d’aprenentatge respecte al grup classe o un retard en el desenvolupament de diferents habilitats de forma simultània (motora, llenguatge, esfínters, etc…) són evidències que ens poden indicar que el nostre fill necessita una ajuda per avançar.