La confiança

la base de l’ampli ventall de serveis

Posem a la seva disposició un ampli ventall de serveis, tota la nostra experiència  i el compromís de treballar, escoltar i ajudar per a millorar plegats.

Mira tot el que podem fer per ajudar-te

Diagnòstic

Saber què està passant i per què

Servei orientat a la detecció i diagnosi dels trastorns que afecten un ampli ventall de l’espectre psicològic dels infants. CODDIA es defineix com un servei orientat a la persona i facilitar-li el seu desenvolupament i el nostre procés de diagnosi és nomes el punt de partida i no una etiqueta immutable. Les nostres exploracions pretenen avaluar i intervenir en tota la realitat del nen i el seu entorn. L’objectiu és definir les necessitats personals, familiars i socials del nen/a dins un marc col.loquial i lúdic. Ens ocupa més saber com conviuen nen i entorn amb la seva problemàtica que el nom que li donem a la mateixa.