La confiança

la base de l’ampli ventall de serveis

Posem a la seva disposició un ampli ventall de serveis, tota la nostra experiència  i el compromís de treballar, escoltar i ajudar per a millorar plegats.

Mira tot el que podem fer per ajudar-te

Resolució de conflictes

Habilitats per a la solució pacífica dels conflictes

La forma com s’afronten les dificultats del dia a dia té una importància fonamental en la gènesi de futurs conflictes, per això, a CODDIA hem desenvolupat un programa de formació orientat a que els propis professionals de les institucions, que viuen el dia a dia, aprenguin noves maneres o complementin les seves actuacions per a poder resoldre els conflictes per sí mateixos i no hagin de dependre de professionals externs.